Livia Drusilla, the First First Lady: There has to be a first of everything, and this lady was it.She certainly was not the first powerful woman in the ancient world: the Bible and other ancient tomes were full of predecessors, and Cleopatra was barely out of the picture when Livia bloomed in Rome. Livia was born into a patrician family with a long history of active political involvement. Uiteindelijk kwam Tiberius echter steeds meer afkerig te staan tegenover de politieke status van zijn moeder, in het bijzonder tegen het idee dat zij het was die hem de troon had gegeven. Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér ongewoon was voor een Romeinse matrona. [1] - Rome, 29 n.Chr. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. C’est ainsi que le fils aîné de Livie, Tibère, adopté en 4 ap. Livia speelde een cruciale rol in de vorming van haar kinderen Tiberius en Drusus. 630-632. Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér … Zij genoot altijd de status van bevoorrechte adviseur van haar echtgenoot, pleitte bij hem ten voordele van anderen, en beïnvloedde zijn beleid. foaf: familyName foaf: givenName Cass. steeds vaker op dit "mannenterrein" getreden. Baggrund. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie en was de first lady van het Imperium Romanum. Livia's Family and Marriages . Als de Senaat het had gewild, had zij in het besluit de invloed van Livia weg kunnen laten om het zo te laten lijken alsof Livia helemaal niet in het openbaar politieke beslissingen kon laten nemen. In de BBC-miniserie die op het boek is gebaseerd, wordt Livia op memorabele wijze door Siân Phillips vertolkt. Hoewel in de rest van het decreet wordt benadrukt dat Livia absoluut geen misbruik maakte van haar macht, en haar invloed slechts met tegenzin gebruikte, wordt tegelijkertijd in dit Senaatsbesluit openlijk erkend dat zij grote invloed kon hebben op politiek gebied. Waar Augustus slechts de vader van één dochter was (Julia Caesaris maior bij Scribonia), zou Livia al gauw een ambitieuze moeder blijken te zijn en ze begon vrij spoedig met haar eigen zonen, Tiberius en Drusus, te helpen bij het verwerven van machtsposities. Er deden geruchten de ronde dat Livia de hand zou hebben gehad in de overlijdens op betrekkelijk jeugdige leeftijd van een hele reeks personen die meer recht op de troon zouden hebben gehad dan Livia's zoon Tiberius. Maar omdat dit huwelijk nog voor Agrippa's opkomst als beoogd opvolger plaatsvond, menen sommigen dat het eerder Octavianus is geweest die dit huwelijk heeft gearrangeerd om zijn banden aan te halen met. Von ihrem Enkel, Kaiser Claudius, nach ihrem Tod zur Göttin erhöht, wurde sie ab 42 n. Chr. Das politische Porträt der ersten Kaiserin Roms', (1995). [4] Het verkleinwoord 'Drusilla', dat men vaak aantreft in haar naam, doet vermoeden dat zij een oudere zus had. She was married on August 4, 2000 in First,Forced Divorce,British Columbia,Canada to Tiberius Claudius Nero, they had 2 children. [22] Maar toen zij ten slotte in 29 n.Chr. Volgens de propaganda die Augustus gebruikte om zijn politieke macht te verstevigen en behouden en om zijn sociale hervormingen door te kunnen voeren, was Livia dus de ideale vrouw en het keizerlijk huis het ideale gezin. Wat later vat hij het nog eens kort en bondig samen als "gevaarlijk in staatszaken als moeder, gevaarlijk als stiefmoeder van het huis van de Caesari". Livia Drusilla (58 BCE - 29 CE) was the third wife of emperor Augustus of Rome, mother of emperor Tiberius, and grandmother of emperor Claudius. ingewijd. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online. Sacrosanctitas was een recht dat normaal gesproken alleen mannen kregen die een politieke functie (nl. Livia Drusilla. Livia was al op jonge leeftijd gehuwd met Tiberius Claudius Nero, en had van hem een zoon, Tiberius (jr), die uiteindelijk het keizerschap van Augustus overnam. bij de dood van haar zoon Drusus, samen met het ius trium liberorum (recht van drie kinderen, d.i. Sources. Nadat een algemene amnestie was afgekondigd bij de Vrede van Brundisium (39 v.Chr. Wanneer ze daarvoor een goede reden hadden, bijvoorbeeld omdat hun man vanwege de burgeroorlog langdurig van huis was en hij de openbare zaken dus niet kon regelen, werd dit door de maatschappij wel geaccepteerd. Geïntroduceerd in de in 2007 vertoonde episode A Necessary Fiction, wordt zij al snel opgemerkt door de jonge Octavianus. Dio[28] vermeldt twee uitspraken van haar: "Ooit, toen enkele naakte mannen haar ontmoetten en ten gevolge daarvan ter dood waren veroordeeld, redde zij hun leven door te zeggen dat voor een kuise vrouw zulke mannen op geen enkele wijze verschillen van standbeelden. opnieuw ziek werd en stierf, bleef Tiberius op Capri en zei hij dat hij het te druk had met zijn werk. Pat., II 123.2.) Vell. De levensloop van Livia Livia is geboren in 58 voor Christus. Dio, XLVIII 44.1-3; cf. In praktijk waren vrouwen echter in de eerste eeuw v. Chr. In 35 v.Chr. She later became the third and … Bijzondere status Het respect dat Livia genoot, uitte zich in de vele privileges die zij kreeg. een voorrecht voor moeders van drie kinderen[c]), waardoor ze haar eigen financiën kon beheren. Livia Drusilla (58 vC-29 nC), dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus en Alfidia. in evidenza. Op 14 januari werd Decimus Claudius Drusus[7] geboren. Vooral wat voor rol ze dan speelde bij deze scheiding, evenals bij die van Vipsania Agrippina en Tiberius in 12 v.Chr. Livia Drusilla (30 ianuarie 58 î.Hr. Zij werd in 42 n.Chr. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Her children from a first marriage to a member of the Claudian family were adopted by Octavian Augustus, whom she married in 38 BC before he became emperor. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Uit haar eerste huwelijk, met Tiberius Claudius Nero, werden de latere keizer Tiberius en Drusus maior geboren. Daarnaast zijn er een aantal schrijvers die een houding innemen die ergens tussen zeer positief en zeer negatief in ligt. Livia greep echter in en liet via Tiberius (want zelf mocht zij als vrouw niet in de Senaat komen) aan de Senaat vragen om Plancina vrij te spreken. Waarschijnlijk hield dit in dat zij van medeplich-tigheid aan de wandaden van haar man beschuldigd werd. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Het verhaal deed de ronde dat Octavianus onmiddellijk op haar verliefd werd, hoewel hij nog steeds met Scribonia was getrouwd. persoonlijk aan Octavianus werd voorgesteld. Met een volmaakte vaardigheid speelde zij haar rol van partner, moeder, weduwe en douairière. Nog minder geloofwaardig is de roddel vermeld door Tacitus[14] en Cassius Dio[15] dat Livia Augustus' dood op haar geweten had.[d]. Dit zou het voor Augustus moeilijk maken om Tiberius aan de elite en het gewone volk te presenteren als zijn wettige opvolger. op aandringen van Augustus[e]: of dit slechts een neutrale of passieve rol was of dat zij actief aan Caesars wensen tegemoetkwam. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Moderne historische biografieën van Livia verwerpen het idee. Augustus had uit zijn eerste huwelijk wel een dochter, maar geen zoon. Binnenin bevond zich de aedes Concordiae, waarvan het altaar duidelijk aangaf dat het door Livia volledig uit eigen zak was betaald. ), keerde Livia en haar gezin terug naar Rome, waar zij in 39 v.Chr. De historici Tacitus en Cassius Dio stellen Livia voor als een aanmatigende, zelfs dominante douairière, die zich altijd mengde in de beslissingen van Tiberius. Zij stond vanwege haar centrale rol in de propaganda van het keizerlijk huis als het ware vanzelf in de publieke belangstelling. ; Tac.. Merk op dat ze feitelijk nooit drie kinderen heeft gehad (tenzij we haar stiefdochter Julia meerekenen), maar dat het beeld van een moeder van drie kinderen ook beter paste in de propaganda van Augustus voor gezinnen met meer dan drie kinderen. Het Senaatsbesluit dat op de gevonden inscriptie wordt weergegeven, veroordeelt een man die ernstige misdaden zou hebben begaan toen hij door keizer Tiberius naar de provincie Syria uitgezonden was. Een heel bijzonder privilege, dat Livia in 35 v.Chr. Livia was moeder van de latere princeps Tiberius en van Drusus, een belangrijk generaal. [19] Tot 22 n.Chr. [29] In 24 n.Chr. Zij is getrouwd met Tiberius Claudius Nero, ze kregen 1 kind. Livia, plenius Livia Drusilla atque post adoptionem Iulia Augusta (nata die 30 Ianuarii 58 a.C.n. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie (met elke keizer van deze dynastie was ze wel op een of andere manier verwant) en was de first lady van het Imperium Romanum. - 29 n.Chr), vrouw van keizer Augustus Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Livia Drusilla of met Livia Drusilla in de titel . Haar verschijning in het openbaar was gerechtvaardigd omdat ze als een soort verlengstuk van Augustus optrad: zij functioneerde als een soort lintjesknipster en vooral als voorbeeld voor de andere vrouwen en ondersteunde op die manier Augustus bij het bewerkstelligen van zijn politieke doelen. Enige tijd schenen Livia en haar zoon Tiberius, de nieuwe princeps, goed met elkaar te kunnen opschieten. Zij was overgrootmoeder van Caligula, zoon van Germanicus en princeps, en Julia Agrippina minor, dochter van Germanicus en nicht van Claudius met wie ze trouwde. Binnenin de porticus stond een altaar voor Concordia, de godin van de (politieke) eendracht en de beschermelinge van het huwelijk en het gezinsleven. In 42 v.Chr. Haar volledige naam is Livia Drusilla. Zij is getrouwd met (Niet openbaar). Maar kennelijk vond de Senaat het niet nodig haar rol weg te moffelen. Het zou nog zo'n 13 jaar duren, tot onder het bewind van haar kleinzoon Claudius in 42 n.Chr. Wie was zij en wat maakte haar zo belangrijk? "[9] Het belang om de patricische Claudii te winnen voor Octavianus' zaak en het politieke overleven van de Claudii Nerones zijn waarschijnlijk rationelere verklaringen voor het snelle huwelijk. Daarnaast was ze grootmoeder van Claudius, broer van Germanicus, die later princeps werd, en Livilla, zus van Germanicus en Claudius en echtgenote van Drusus minor. Join Facebook to connect with Livia Drusilla Lilith and others you may know. De Romeinse vrouw moest zich weer als een traditionele matrona (een eerbare, getrouwde vrouw) gaan gedragen: ze moest eenvoudig, kuis, trouw en volgzaam zijn, haar rol als vrouw en moeder perfect uitvoeren, en de eendracht en harmonie binnen haar gezin bewaken. Tras … Pat., II 79.2. Dit was echter wat hij de buitenwereld wilde doen geloven omdat hij daar baat bij zou hebben. Haar politieke rol werd door de Senaat niet weggemoffeld, hoewel dit makkelijk had gekund door te doen alsof Tiberius zèlf wilde dat Plancina werd vrijgesproken. Livia, a member of the Roman nobility, played a major role in the foundation of the Julio-Claudian dynasty. Dit uitte zich vooral in de manier waarop haar kapsel werd uitgebeeld: haar kapsel is, zoals te zien is op de foto van een portretbuste van haar, heel eenvoudig. Avus eius a matre Marcus Aufidius Lurco tribunus plebis erat. Deze nodus-stijl was een een ouderwetse, degelijke stijl. Niettemin bleven Livia en Octavianus de volgende 51 jaar lang getrouwd, hoewel zij geen kinderen hadden. Ook portretbustes werden gebruikt om te laten zien dat Livia een perfecte, traditionele Romeinse vrouw was. Zo was er langzamerhand een steeds grotere kloof ontstaan tussen de ideologie die bleef vasthouden aan de traditionele opvattingen over de rol van de vrouw en de werkelijkheid, waarin vrouwen wel steeds vaker "mannendingen" deden. Tiberius'] komst, werd zij ten slotte begraven omdat de toestand van het lijk het noodzakelijk maakte ...”. Deze zuilengalerij, met daarin een kunstcollectie en een binnentuin, werd door Livia en haar zoon Tiberius in 7 v. Chr. De meest merkwaardige situaties waarbij zij dit deed, waren waarschijnlijk die van Urgulania, een vrouw die meende dat haar vriendschap met de keizerin haar boven de wet plaatste[17] en van Plancina, die werd verdacht van vergiftiging van Germanicus en werd gered door Livia's interventie.